(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Środowiskowy Dom Samopomocy

Przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej a zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb i postępowania rehabilitacyjnego.

 

Oferujemy 30 miejsc dla osób z terenu powiatu legionowskiego

Zajęcia odbywają się w godz 8.00-16.00

 

Sekcje:

kulinarna,

artystyczna,

plastyczna,

muzyczna,

gospodarstwa domowego,

dla majsterkowiczów

 

Zajęcia prowadzone się przez profesjonalną kadrę, w skład której wchodzą:

psycholog,

terapeuci,

rehabilitant,

pracownik socjalny.

 

Nasze cele:

- Rehabilitacja osobista i społeczna uczestników w różnych sferach funkcjonowania zmierzająca głównie do poprawy zaradności i samodzielności życiowej;

- Integracja uczestników ośrodka oparta na wzajemnym zaufaniu;

- Budowanie w świadomości osoby niepełnosprawnej realnego wizerunku siebie;

- Przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako wiecznych dzieci.

 

ŚDS w Serocku swoje cele realizuje m.in. poprzez:

utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników

rozwój umiejętności społecznych interpersonalnych (kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury)

poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych)

rozwijanie zdolności i zainteresowań

zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi

przyuczanie do wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa domowego

ochrona praw i interesów uczestników

poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie dla opiekunów

trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)

pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w wykupieniu leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia)

terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja)

inne formy postępowania tj. prowadzenie terapii zajęciowej.

logo 3.png

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>